Norasenteret IKS

Tekststørrelse: A A A

Norasenteret IKS, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

                         

 Norasenteret er medlem i Norsk Krisesenterforbund og Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep.   

 Sør-Varanger kommune er vertskommune. Medeierkommuner er Vadsø, Vardø, Tana, Båtsfjord og Lebesby.                                                                                                                

  Norasenterets bidragskommuner er Nesseby og Finnmark Fylkeskommune.                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Stikkord for vårt arbeid er:

- Åpenhet

- Samarbeid

- Handlekraft

- Tilpasningsevne

- Taushetsplikt

 

Norasenteret tilbyr hjelp til mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep gjennom:

Telefonkontakt for kvinner og menn som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å komme til senteret. De som ønsker det kan være anonyme.

Samtaler Senteret er åpent for dem som trenger råd og veiledning eller bare noen å prate med. Dette gjelder både menn og kvinner, pårørende og andre berørte.

Botilbud som er et midlertidig tilbud til voksne og deres barn. En av leilighetene er tilpasset mennesker med funksjonshemming.

Utadrettet virksomhet som betyr at vi har samarbeidsmøter med andre etater, holder foredrag og gir undervisning til ulike grupper innen tema vold/overgrep. Ansatte ved senteret besøker også eierkommunene med jevne mellomrom.

Praktisk hjelp og tilrettelegging som kan dreie seg om hjelp til utfylling av skjema, søknader, finne bolig og lignende.

Vi samarbeider også med krisesentre, barnehjem, støttesentre for foreldreløse barn, sosialinstitusjoner og SOS-barnebyer i Russland, hovedsaklig på Kolahalvøya.

 

Norasenteret IKS, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Postboks 347, 9915 Kirkenes

Tlf.: 78 99 60 60  Faks 78 99 60 61

info@norasenteret.no

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk